הדרכת מטפלים

אייקון המבטא הדרכת מטפלים

הדרכת מטפלים זוגיים

משך זמן מפגש

הדרכה אורכת בין 45 דקות לשעה

תדירות מפגשים

מומלץ אחת לשבוע או לשבועיים

עלות מפגש הדרכה

מדריכים גובים בין 200 ל-500

משך זמן מפגש

הדרכה אורכת בין 45 דקות לשעה

תדירות מפגשים

מומלץ אחת לשבוע
או לשבועיים

עלות טיפול

מדריכים גובים בין 200 ל-500

פגישות הדרכה פרטניות או קבוצתיות אפשריות וירטואלית

אם הוכשרתם כיועצים או כמטפלים זוגיים, אתם יודעים שמטפל זוגי כמו כל מטפל מחויב לקבל הדרכה מקצועית במהלך הכשרתו, ואם הוכשרתם בתוכניות רציניות אתם גם יודעים שלאורך כל חייו המקצועיים של המטפל ראוי ונחוץ שיהיה לו מדריך מקצועי שאיתו הוא נפגש באופן קבוע, כחלק מהאחריות הטיפולית של המטפל.

המטרה של ההדרכה למטפלים זוגיים ולמטפלים בכלל היא קודם כל המשך למידה. היא מתייחסת לסוגיות ותיאוריות שונות, לעקרונות של טיפול מנקודות מבט מערכתיות, קוגניטיביות התנהגותיות, דינמיות ועוד. ועוסקת במיומנויות של ריאיון, יצירת קשר, תצפית במטופלים, אבחון והערכה ועוד.

מעבר לכך, הדרכה מתמקדת גם בדינמיקה הפנימית של המטפל, היא עוסקת בהעברות והעברות נגד, בחולשותיו ורגישויותיו, בעולמו האישי של מי שנחשף לעולמותיהם של אחרים.

תהליך ההדרכה

באופן כללי, כשאנו מדברים על הדרכה לאור הגישות השונות, נוכל לומר כי על דבר אחד נוכל להסכים: תהליך ההדרכה ומטרותיו יהיו תלויים בסגנונו של המדריך ובהעדפותיו של המודרך. סגנונו של המדריך, אישיותו והאני מאמין הטיפולי שלו יקבעו את סגנון ההדרכה שירצה להעביר את מודרכיו. במקביל, סטודנט או מטפל מתקדם המגיע להדרכה מסגנון אחד יתכן שיחפוץ בשילובן של הגישות, או להתרחק מאחת ולהתקדם במסלול אחר, כשם שישנם כאלה שהטיפול הקוגניטיבי התנהגותי הולם את אישיותם יותר מסגנון דינמי, וכשם שאחרים מסוגלים לנוע בין הצירים השונים.

מעתה נתייחס למספר נקודות כלליות בהדרכה.

  • הדרכה על הדרכה: כשם שישנה חשיבות מהמעלה הראשונה למטפל שיעבור בעצמו טיפול, כך ישנה חשיבות למדריך שיהיה באופן בתהליך של הדרכה על הדרכה. בתוך כך נזכיר כי אף שישנה הבחנה בין טיפול להדרכה, ליחסי מדריך מודרך יש ערך ומשמעויות הן לתהליך ההדרכה והן לתהליך הטיפול בין המודרך למטופליו. חשיבות ערך זה ומידת ההכרח בהתעסקות עמו תלויות בגישות השונות.
  • הדרכה מתמקדת במטופל: העניין המרכזי שמונח בתהליך ההדרכה הוא עניינו של המטופל. המודרך מציג את המקרה הטיפולי – אדם שפונה עקב קושי אישי, או זוג הפונים עקב קושי זוגי. הוא מציג את התערבויותיו, שואל את שאלותיו המקצועיות, ודרך פרספקטיבה חיצונית לומד יותר על צורת הסתכלותו והתערבויותיו תוך כדי למידה והעשרה השואפת לטיפול יעיל יותר במטופלים שמציג המודרך.
  • הדרכה אינה מתעלמת מאישיות המודרך: להבדיל מגישות המתמקדות אך ורק בצד המקצועי של המודרך, לא ניתן להתעלם באמת מהצד האישיותי המשפיע על תהליך הטיפול ולא פעם תוקע את התהליך. מדריך יכול ללמד את המודרך שלו מה לעשות ומה לא לעשות כאשר הוא לוקח בחשבון את העכבות שעולות מאישיותו של המודרך, אך הוא יכול גם להפנות את תשומת לבו של המודרך לאותם חלקים הבאים מעולמו האישי ומשפיעים על התהליך הטיפולי, בכך תיעלה למודעות המטפל (המודרך) נגיעותיו האישיות, והעברות הנגדיות שמתרחשות בחדר הטיפול, מכאן ואילך ישאף המדריך לעזור למודרך להפוך למטפל טוב יותר ולכוונו לתהליך טיפולי אישי שאינה במסגרת ההדרכה.

חוזה ההדרכה

לתהליך ההדרכה ישנו חוזה הדרכתי כשם שישנו חוזה טיפולי. ישנם מודרכים המגיעים לתהליך ההדרכה מתוך מטרה לרכישת ביטחון והכוונה בצורת הטיפול שמנחה אותם בקליניקה, אחרים מעוניינים בהרחבת הידע ורכישת הבנה ומיומנויות רחבים יותר, מודרכים אחרים יבקשו לראות את מקומם בחדר הטיפול, יהיו שיבקשו טיפול ולא הדרכה, וישנם כאלה שירצו את שילוב כל אלו ויצעדו במסלול המתחיל בנקודה אחת ומתקדם לעבר מטרות גבוהות יותר שחלקן יושגו בתוך תהליך ההדרכה ואחרות יושגו בתהליך טיפולי במסגרת אחרת.

כשמדברים על תלמידים בשנה שניה, שלישית או בתחילת דרכם בקליניקה. נראה שאפשר לראות את תהליך ההדרכה כתהליך משולב שמתמקד כל פעם בעניין מרכזי אחד תוך המשך התעסקות עם שאר הממדים. על פי זה נחלק את בתהליך רמות או שלושה רבדים:

  1. ביטחון: ההתמקדות ברובד זה תהיה בעיקר בתחילת דרכו של המטפל, כאשר הוא מביא לקליניקה פרספקטיבה טיפולית אחת שממנה נגזרת מערכת טכניקות והתערבויות התואמות לשיטת הטיפול הספציפית. בתהליך ההדרכה יחזק המדריך ויעצים את המודרך בדרכו החדשה, ובעצם ישמש כהד להתנהלותו הטיפולית. המדריך גם יפנה זרקור לחלקים אחרים במעשה הטיפולי שאינם עולים בקנה אחד עם שיטת הטיפול או אינם הולמים את מידותיהם של המטופלים המסוימים. הוא גם יכוון את המדריך לקבל את מגבלותיו ולהפנות את מטופליו במידת הצורך למסגרת אחרת בה הם יוכלו לקבל מענה יעיל יותר. ברובד זה מסייע המדריך למודרך לבסס את בטחונו בהתנהלותו הטיפולית הבסיסית.
  1. הרחבה: בשלב שבו המודרך מתנהל בקליניקה בנינוחות וביטחון, יכול המדריך להרחיב את ראייתו הטיפולית של המודרך. באם המודרך חפץ להרחיב את ידיעותיו, לרכוש ידע רב יותר בתיאוריות שונות, ולפתח פרספקטיבה מורכבת יותר למול המקרים המוצגים לפניו. יעזור לו המדריך, ילמדו גישות והתערבויות, יעקוב אחר התקדמותו ויחזק או ישלול צורות התנהלות שונות, עד שירכוש המטופל שוב ידע וביטחון בגישות טיפול חדשות וממורכבות יותר.
  1. התבוננות: בכל התהליך הזה, יושב המודרך מול המדריך ומספק לו היכרות הולכת וגדלה על גישתו הטיפולית, רגישויותיו האישיות, ההעברות הנגדיות, והעכבות בתוך התהליך הטיפולי. כעת, עשוי המדריך להפנות את תשומת לבו של המודרך לאותם חלקים, לסייע לו להכיר בהם לעשות הבחנה בין עולמו לעולמם של מטופליו, ולהמליץ בפניו על פנייה לתהליך טיפולי.

הדרכה לעומת התייעצות

על פי האמור מובן שהדרכה היא תהליך מתמשך. היא מתחילה בנקודת בסיס, ממשיכה גם כאשר הופך המודרך בעצמו למדריך, והולכת ומסתעפת למרכיבי מקצועיות ואישיות רבים ומגוונים, לאורך כל חייו המקצועיים של מטפל ברמה גבוהה ומתקדמת.

מוסדות הכשרה בטיפול מחייבים את תלמידיהם ברכישת חבילות הדרכה באלפי שקלים. חבילות אלו אינן ממצות את תהליך הדרכה אלא מאפשרות את תחילתו של המסע המשמעותי יותר מכל בתהליך ההכשרה של מטפלים. לאחר שלב זה, רוב התלמידים מפסיקים את תהליך ההדרכה הקבועה, ומיעוטם ממשיך להיות בהדרכה מתוך הבנה של חשיבותה. נתון זה מסביר נתון אחר המצביע שאחוזים קטנים מהתלמידים הלומדים טיפול, מצליחים להגיע למקומות גבוהים מבחינה טיפולית ובעקבות כך מצליחים להיות בין המטפלים הידועים ששמם הולך לפניהם.

אותם מטפלים – מתחילים ומתקדמים, נאזרו בסבלנות רבה, הצליחו לפתח עמידה בחוויית אי ידיעה וידעו להתנהל מולה בנינוחות, אישיותם הטיפולית הקרינה אהבת האדם ואבחנה בין הזולת לעצמי, הם מאופיינים בסקרנות ביצירתיות ובפתיחות, והמעשה הטיפולי שהם מציגים הולך ומשתבח עם הזמן.

אחרים מתייחסים להדרכה כייעוץ לשעת חירום ותקיעות, או כסוג של חוויה נעימה ומעצימה, אך לא כמרכיב הכרחי ומתמשך בתהליך הפיכתם למטפלים מקצועיים. גישתם למפגשי ההדרכה אינה כאל הדרכה במובנה הרחב אלא כמפגש התייעצות שמתבצע באופן חד פעמי מפעם לפעם, ונועד לצרכים שונים: ריענון כללי של למידתם, פתרון לתקיעות בקליניקה או לצאת ידי חובת דרישות מוסד ההכשרה. הבוחרים במסלול זה, מגלים אחריות גדולה יותר מאחרים שלאחר שסיימו את הכשרתם הפורמאלית בוטחים בידיעותיהם הנרכשות ומתנהלים לאורך שנים בקליניקה ללא כל הדרכה והתבוננות פנימית בסיוע פרספקטיבה חיצונית.

מפגשי התייעצות מועילים וראויים, אך אינם מאפשרים למטפל התקדמות והרחבת עולמו הפנימי והמקצועי. הם אמנם מסייעים לו להרחיק את עצמו ככל הניתן ובמגבלות הטבעיות ממצב שבו הוא מכשיל את מטופליו – זאת בהנחה שהמודרך משתמש במה שעולה ממפגשי ההתייעצות. מצד שני, אין בכוח מפגשים אלו להרחיב את עולמו הפנימי והמקצועי של המטפל (המודרך), הם אינם מספיקים על מנת לקדמו במסלול הטיפולי, ובסופו של דבר משאירים אותו ברמה הבסיסית שמאפיינת תלמידים בתחילת דרכם. המעניין, שאחד המאפיינים של מטפלים שאינם משקיעים בקבלת הדרכה ומסתפקים במפגשי התייעצות הוא, שהם אינם מודעים למידת ההפסד ובטוחים במעמדם והצלחותיהם יותר מאחרים שאינם מסתפקים במפגשי התייעצות ומשקיעים אנרגיה ומשאבים לצורך מפגשי הדרכה קבועים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

עוד שאלות על הדרכת מטפלים...

אדם שעבר הכשרה מקצועית טובה והפך להיות מטפל זוגי או פרטני, בהחלט יכול לעזור כסיעור מוחות בין קולגות. יחד עם זאת, על מנת לעבור תהליכי הדרכה המכוונים לנשמת המטפל, יש לפנות אל מדריך מוסמך שעבר הכשרה ותהליכים המכוונים למקומות עמוקים יותר.

הדרכה קבוצתית היא הדרכה שנעשית באופן שמספר מטפלים, כחלק מסטאז' או כחלק מיישום של שיטות טיפול מסוימות, נפגשים אחת לשבוע, שבועיים, או חודש, ומעלים מקרי טיפול, שדרכם עולות ונידונות סוגיות הנוגעות למקרה עצמו ולשיטות הטיפול המדוברות.

יש בהדרכה קבוצתית תועלת במיוחד בחלק של לימוד ויישום של שיטות טיפול, יחד עם זאת, האפקטיביות של הקבוצה תיקבע לפי מבנה הקבוצה, וההתאמה של חבריה.

באופן כללי כל נושא ההדרכה מורכב ותלוי בגישות שונות. מטפלים ותיקים גם הם מגיעים לקליניקה עם עולם פנימי, הם אמנם – אם עברו תהליכים אישיים רבים ושנים של הדרכות – מפתחים מה שנקרא "המדריך הפנימי", אך עדיין הם זקוקים כל הזמן לבחון את עצמם, לעבוד על החלקים המורכבים בתוכם, כי מטבענו איננו יכולים להיות באמת נקיים.

מטפלים ותיקים מקיימים גם קבוצות קריאה ולמידה, שבהן דנים לעומקן של סוגיות טיפוליות, ומתעדכנים בגישות, במחקרים ומאמרים חדשים.

כדאי לדעת

באתר תרפינט תוכלו לקרוא מאמרים ולצפות בקטעי וידאו מקצועיים בתחום הנפש.
כמו"כ תוכלו לשלוח שאלות בנושאים אלו לצוות המומחים שיכוונו אתכם בתהיותיכם.

לחצו למעבר למגזין תרפינט > 

לוגו הרב שלום אביחי כהן

להשארת הודעה לקביעת פגישה > 054-2504620 / 055-6680200
פקס אישי: 077-3180645 מייל אישי: ac@therapynet.co.il  ליצירת קשר בענייני האתר יש לשלוח מייל למשרד תרפינט: office@therapynet.co.il

© כל הזכויות שמורות
לרב שלום אביחי כהן
עיצוב ובניית האתר MODEL

השארת תגובה