מאמרים תורניים

טבע הנהגת עולם

מהו גדר "טבע" וכיצד נגדיר את "הנס"? היאך נרקם הקשר בין עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל? האם טענת הגוי לישראל "לסטים אתם" צודקת?

להמשך המאמר »

בירור חובת החקירה

בהחילנו את קריאת פרשת יתרו, מביטים אנו בהרמתו על נס של כהן מדיין אשר היה עד ביאתו לחיק היהדות אבי אבות הטומאה, ומנהיג דתם של עובדי האלילים

להמשך המאמר »

השפעה כשיעור התנועה

לאחר שהגיעו עם ישראל לשיא ההתגלות האלוקית בניסי מצריים, קריעת הים ועליית משה להר האלוקים ארבעים יום וארבעים לילה, מצווה הקדוש ברוך הוא על התרומה

להמשך המאמר »

איזהו "עבד השם"

הגמרא בחגיגה הביאה שבר הי הי שאל את הלל, מהו הסבר הפסוק "ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד אלהים לאשר לא עבדו", והלא יש כאן לכאורה כפל לשון

להמשך המאמר »
error:
גלילה לראש העמוד