מאמרים תורניים

מתנה ע"מ להחזיר

אמר רבא הילך מנה ע"מ שתחזירהו לי במכר לא קנה, באשה אינה מקודשת, בפדיוה"ב אין בנו פדוי, בתרומה יצא ידי תרומה ואסור לעשות כן כו'

להמשך המאמר »

המקדש במלוה

קידושין ו: אמר אביי המקדש במלוה אינה מקודשת, ובהנאת מלוה מקודשת, ואסור לעשות כן מפני הערמת ריבית, האי הנאת מלוה ה"ד אילימא דאזקפה

להמשך המאמר »

בגדר דינא דחופה

א) הרמב"ם פ"י מאישות כ' הארוסה אסורה לבעלה מדברי סופרים כל זמן שהיא בבית אביה, והבא על ארוסתו בבית חמיו מכין אותו מכת מרדות, ואפי'

להמשך המאמר »
error:
גלילה לראש העמוד